potatoDie Web­development ontwikkelt en programmeert heldere websites en andere internet­toepassingen met focus op gebruiker en inhoud.

In nauwe samen­werking met opdrachtgevers en vormgevers maken we esthetische en functionele web­toepassingen, gebaseerd op moderne web­technieken zoals HTML5, CSS3 en JavaScript.

potatoDie is gevestigd in Amsterdam.